ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ηλεκτρονικων Κλήρωσεων

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

  

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει την  Τρίτη  12.01.2021 και από ώρα 09:00 πμ-09:20 π.μ τρείς  (3) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα  για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στις επιτροπές διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχων για τα παρακάτω έργα:

1) «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση Διαδρομής του Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο  Ηρακλείου (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 09:00).

2) «Αξιοποίηση Αρδευτικού Νερού του Υδροταμιευτήρα Δαμανιων της Δ.Ε. Ν. Καζαντζακης», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο  Αραχνών – Αστερουσίων (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 09:10).

3) «Βιοκλιματική αναβάθμιση ανοικτών κοινόχρηστων χώρων και ανάπλαση ενδοδημοτικής οδοποιίας του κεντρικού τμήματος και συνοικισμού Αρχανών», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο  Αραχνών – Αστερουσίων (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 09:20).


Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ


Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ