ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ηλεκτρονικων Κλήρωσεων

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

  

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει την  Παρασκευή  08.01.2021 και από ώρα 09:20 π.μ. έως 10:00 π.μ πέντε  (5) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα  για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στις επιτροπές διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχων για τις παρακάτω μελέτες της:

 

1)«Τοπογραφικές Αποτυπώσεις του Δήμου Μαλεβιζίου», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο  Μαλεβιζίου (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 09:20).

2) «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης του Ποταμού Αναποδάρη», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης/Π.Ε. Ηρακλείου (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 09:30).

3)«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης του Ποταμού Καρτερού», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης/Π.Ε. Ηρακλείου (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 09:40).

4)«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης του υδατορέματος Άρβης», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης/Π.Ε. Ηρακλείου (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 09:50).

5)«Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης Γεροποτάμου», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης/Π.Ε. Ηρακλείου (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 10:00).


Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ


Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ