Κατάλογοι πραγματογνωμόνων Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου και Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε να ενταχθείτε :

 

1.       Σε κατάλογο που θα αποστείλουμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι κατάλογοι πραγματογνωμόνων για το έτος 2021.

2.       Σε κατάλογο που θα αποστείλουμε στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι κατάλογοι πραγματογνωμόνων για το έτος 2021.

2.      Σε κατάλογο που θα αποστείλουμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου και στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου προκειμένου να επικαιροποιηθούν  οι ετήσιοι κατάλογοι πραγματογνωμόνων  Μηχανολόγων Μηχανικών με εξειδίκευση σε αυτοκίνητα.

 

Το παραπάνω είναι μια προσπάθεια  του ΤΕΕ/ΤΑΚ για να δώσει αυτή τη δυνατότητα σε όσους συναδέλφους το επιθυμούν αλλά δεν δεσμεύει το δικαστήριο ως προς την επιλογή του πραγματογνώμονα.

 

Για να ενταχθείτε στον/στους κατάλογο/ους  που θα στείλουμε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη  φόρμα που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο  έως τις 15 Ιανουαρίου του 2021:

 

https://forms.gle/BC4xvexT47n4iHb67

 

Αν έχετε εγγραφεί στο παρελθόν στους σχετικούς καταλόγους πραγματογνομώνων  και θα θέλατε να παραμείνετε εγγεγραμμένοι παρακαλούμε επαναλάβετε τη διαδικασία ηλεκτρονικά.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς    

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12