Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε για την ενημέρωσή σας την πρόσκληση σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Δ.Ε. για την Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 19.00 μ.μ.

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία