Κοινή επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΚ , ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με θέμα «Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας»

Συνάδελφοι,

Δείτε κοινή Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΔΚ, ΤΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/Δωδεκανήσου με θέμα

«Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας»

Ο Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Μιχαήλ Χωραφάς