Επιστημονική Συνάντηση με τη μελετήτρια της «Αξιοποίησης του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τη live μετάδοση της επιστημονικής συνάντησης με τη μελετήτρια της «Αξιοποίησης του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης» για να μας ενημερώσει για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια τη Δευτέρα ώρα 16:00.

Θα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τον παρακάτω σύνδεσμo:

http://live.teetak.gr

 

O Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Μιχάλης Χωραφάς

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12