ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Δείτε την πρόσκληση που αφορά στην 3η τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, την 30η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία