ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΚΛHΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιων Κλήρωσεων

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει τη  Δευτέρα 12.10.2020 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από ώρα 10:00πμ-10:20πμ τρεις δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα  για την ανάδειξη εκπροσώπών του (τακτικών και αναπληρωματικών) στις επιτροπές διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχων για:

1)     Το έργο με τίτλο: «Η/Μ αντλιοστασίων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Νεάπολης και Οικισμών Βουλισμένης – Λατσίδας»,  που προκηρύσσεται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 10:00) .

2)     Τη μελέτη με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότησης έργων προστασίας ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας Δήμου Σητείας», που προκηρύσσεται από το Δήμο Σητείας (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 10:10).

3)     Την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο: μελέτες λιμενικών εγκαταστάσεων και επέκτασης, βελτίωσης και συντήρησης υφιστάμενων λιμενικών υποδομών Δήμου Ιεράπετρας», που προκηρύσσεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 10:20).

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος 

 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους