ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και το προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ τίθεται συχνά σε αμφισβήτηση, παρά τη σαφήνεια των Νόμων και τις αποφάσεις του ΣτΕ. Υπενθυμίζουμε την 2817/2017 Απόφαση ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκε το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έναντι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης επανέρχεται αιφνιδιαστικά, χωρίς την παραμικρή ενημέρωση και χωρίς να προσκαλέσει σε διάλογο τους φορείς, με μια προβληματική και επικίνδυνη διατύπωση, που επιτρέπει την αυθαίρετη τοποθέτηση προϊσταμένων σε «εξαιρετικές περιπτώσεις».

Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων υπό την προϋπόθεση της «επαρκούς τεκμηρίωσης» στερείται νομιμότητας και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά και σε αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν.3528/2007 και το άρθρο 99 του Ν.3584/2007 που αναφέρουν με σαφήνεια «Το προβάδισμα μεταξύ των Υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ».

Τα Επιστημονικά Επιμελητήρια της Κρήτης απαιτούμε το αυτονόητο, την εφαρμογή του Νόμου και την απαλοιφή της ασαφούς παραγράφου περί «εξαιρετικών περιπτώσεων» που ανοίγει, μάλλον εκ του πονηρού, παράθυρο για αυθαιρεσίες και αδικίες.

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, σας καλούμε να κατανοήσετε τη σημασία του θέματος για τους Επιστήμονες του τόπου και να προχωρήσετε στην απόσυρση του σχετικού άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη διεκδίκηση.

Για το ΤΕΕ/ΤΑΚ , Ο Πρόεδρος ΔΕ Μιχαήλ Χωραφάς,

Για το ΤΕΕ/ΤΔΚ, Ο Πρόεδρος ΔΕ Σπυρίδων  Σοφιανός,

Για το ΟΕΕ/ΤΑΚ, Ο Πρόεδρος Σταύρος Καρτέρης,

Για το ΟΕΕ 15ο Π.Τ. Κρήτης, Ο Πρόεδρος Παντελής Πετσετάκης,

Για το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης, Ο Πρόεδρος Αλέξανδρος Στεφανάκης

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12