Δωρεάν on-line σεμινάρια για τις Έξυπνες Πόλεις

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου DEVOPS COMPETENCES FOR SMART CITIES, που την Ελλάδα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ και τις Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας CITIESNET, πραγματοποιείται εκπαίδευση όσων επιθυμούν να επιμορφωθούν στον τομέα της ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, είτε ως Σχεδιαστές Έξυπνης Πόλης είτε ως Υπεύθυνοι/Στελέχη ΙΤ υποδομών.

Η επιμόρφωση αυτή θα γίνει μέσω ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ONLINE, θα είναι συνεχώς προσβάσιμα στους μαθητευόμενους και θα ξεκινήσουν στις 19/10/2020.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων θα δοθεί πιστοποίηση επιτυχούς περαίωσης, ενώ όσοι επιθυμούν θα μπορούν να συμμετάσχουν και στον επόμενο ΔΩΡΕΑΝ κύκλο, που σχετίζεται με πρακτική άσκηση.

Τα εφόδια και οι γνώσεις που θα αποκτηθούν είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και ανταγωνιστικά για τους συμμετέχοντες, στο προσεχές επαγγελματικό πεδίο των ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

Στη συνέχεια ακολουθεί το κείμενο από το ενημερωτικό mail και οι σχετικές ιστοσελίδες με τις πληροφορίες του έργου, των μαθημάτων, της διάρκειας, των εκπαιδευτών και λοιπών στοιχείων, τα οποία μπορείτε να κοινοποιήσετε στα μέλη σας.

 

Η ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού έργου είναι https://devops.uth.gr/dev/ ενώ η ιστοσελίδα των μαθημάτων https://devops.uth.gr/dev/about-the-mooc/

 

Για όποια πληροφορία ή απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Χρήστο Ζιώζια, Πολιτικό Μηχανικό, απο την CITIESNET

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ E-MAIL

 

 

 

 

Project No.: 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA

 

Our MOOC is ready!
Γίνε Πιστοποιημένος DevOps Επαγγελματίας
 
Έξυπνων Πόλεων!

 

 

 

Οι Έξυπνες Πόλεις δεν είναι απλώς μια ιδέα ή ένα όνειρο του μέλλοντος. Είναι ένας τομέας πολύ δυναμικός και ζωντανός που σημειώνει εντυπωσιακή ανάπτυξη και αυξανόμενες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας τα τελευταία χρόνια.
 

Το DevOps Competencies for Smart Cities MOOC (Smart DevOps MOOC) αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου ERASMUS+ “DevOps Competencies for Smart Cities για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να προσφέρει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας που θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στα πλαίσια της ενασχόλησής τους (τρέχουσας ή μελλοντικής) σε θέματα διαχείρισης και εξέλιξης των έξυπνων πόλεων.


Το Smart DevOps MOOC παρέχεται Δωρεάν και προσφέρει:

 • Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που αναπτύχθηκε από ειδικούς (Εξειδικευμένους Επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία, Καθηγητές ΑΕΙυπό υψηλά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
 • 15 εκπαιδευτικές ενότητες που παρέχουν τις κατάλληλες δεξιότητες (μεταβιβάσιμες/transferrable και ψηφιακές/digital) για επαγγελματίες Έξυπνων Πόλεων
 • Ευέλικτο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό χρονοδιάγραμμα 
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη από έμπειρους καθηγητές
 • Ευκαιρία για συνάντηση, σύνδεση και δικτύωση με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια προσόντων και το ευρωπαϊκό πιστωτικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης (ECVET)
 • Δυνατότητα στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το MOOC να παρακολουθήσουν (δωρεάν) και το δεύτερο κύκλο εξειδικευμένης εκπαίδευσης (specialised course) που αφορά τις ειδικότητες:
  • του Σχεδιαστή Έξυπνων Πόλεων (Smart City Planner),
  • του Υπευθύνου ΙΤ Υποδομών Έξυπνων Πόλεων (Smart City ΙΤ Manager) και
  • του Στελέχους ΙΤ Υποδομών Έξυπνων Πόλεων (Smart City IT Officer)

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12