Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.

Συνάδελφοι,

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 08/10/2020 και ώρα 19.00 μ.μ., η οποία δεδομένων των συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των μελών της Δ.Ε. μέσω τηλεδιάσκεψης1 με θέματα:

 1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.

  Εισηγητής: Μιχαήλ Χωραφάς, Πρόεδρος Δ.Ε.

 2. Στελέχωση Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΑΚ.

  Εισηγητής: Μιχαήλ Χωραφάς, Πρόεδρος Δ.Ε.

 3. Τροποποίηση ιστοσελίδας τμήματος.

  Εισηγητής: Μιχαήλ Χωραφάς, Πρόεδρος Δ.Ε.

 4. Αμοιβές για την αποζημίωση των εκπροσώπων TEE σε επιτροπές διαγωνισμών έργων & μελετών.

  Εισηγητής: Μιχαήλ Χωραφάς, Πρόεδρος Δ.Ε.

 5. Γεωμετρικές Μεταβολές Κτηματολογίου.

  Εισηγητής: Μιχαήλ Χωραφάς, Πρόεδρος Δ.Ε.

Συνημμένη πρόσκληση

1 H διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί από την επίσημη πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων για φορείς του δημοσίου e:Presence.gov.gr. Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής-πρόσβασης και συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr: https://www.epresence.gov.gr/

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ