Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα που αφορούν την διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και ξένων Πανεπιστημίων με αυτά των δημοσίων Πανεπιστημίων.

 

Από το ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

Απόφαση Αντιπροσωπείας για Κολέγια

Διαβίβαση απόφασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία