Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την πρόσβαση μηχανικών σε Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολόγιο

Συνάδελφοι,

Δείτε την επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ως προς πρόβλημα στην πρόσβαση μηχανικών σε υποθηκοφυλάκεια και κτηματολογικά γραφεία.

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία