Παράταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση των μονίμων επιτροπών του τμήματος έως Δευτέρα 21/09/2020.

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. του Tμήματος μας, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στις μόνιμες επιτροπές μέχρι τη Δευτέρα 21/09/2020.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση θα βρείτε εδώ.

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12