ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ /Ν.Π.Δ.Σ./ ΟΤΑ Α Ή Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 28/08/2020

Συνάδελφοι, 

 

            Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης προκειμένου να προτείνει μέλη για τη νέα (2η) Eπιτροπή Eλέγχου Παιδικών Χαρών της Π.Ε. Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,  έργο της οποίας είναι η πιστοποίηση της καταλληλότητας του χώρου εγκατάστασής καθώς και της σχεδίασης και οργάνωσής της (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009), καλεί τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς  του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α Α’ ή Β΄ βαθμού, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις ήδη υπάρχουσες επιτροπές, να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, υπηρεσία που εργάζονται, τηλέφωνο επικοινωνίας, e- mail) στο e-mail της υπηρεσίας (teetak@tee.gr) μέχρι την Πέμπτη  10/09/2020.

 

                                                                                       Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

                                                                                 Μιχαήλ Χωραφάς

                                                                                  Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ