Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος

Συνάδελφοι,

Επισυνάπτεται η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 19.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ