Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος

Συνάδελφοι,

Επισυνάπτεται η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 19.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους