Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος

Συνάδελφοι,

Επισυνάπτεται η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 04/06/2020 και ώρα 19.00 μ.μ. η οποία θα πραγματοποιηθεί για τελευταία φορά μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12