ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΕ

Συμβουλές αναζήτησης και περιήγησης στον ενιαίο ηλεκτρονικό κατάλογο του ΤΕΕ, για εύρεση διαθέσιμων ψηφιακών τεκμηρίων:

http://library.tee.gr/vufind/

Αναζήτηση με χαρακτήρες μπαλαντέρ

Για να κάνετε αναζήτηση με μόνο ένα χαρακτήρα ώς μπαλαντέρ χρησιμοποιήστε το σύμβολο ? .

Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε τη λέξη “text” ή “test” μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον όρο:

  te?t

Για να χρησιμοποιήσετε πολλαπλούς χαρακτήρες, 0 ή και περισσότερους, ως μπαλαντέρ χρησιμοποιήστε το σύμβολο * .

Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε τις λέξεις test, tests ή tester, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον όρο:

  test*

Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ και μέσα στη λέξη.

  tes*t

Αναζήτηση συγγενών όρων – Proximity search

Χρησιμοποιήστε το σύμβολο ~ στο τέλος όρου Πολλαπλών λέξεων. Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε τις λέξεις economics και keynes που έχουν απόσταση 10 λέξεων μεταξύ τους, χρησιμοποιήστε:

  economics Keynes”~10

Αναζήτηση σε Εύρος – Range search

Για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση σε εύρος μοιρείτεε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες {} . Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε τον όρο που ξεκινά με το γράμμα A, B, ή C χρησιμοποιήστε:

  {A TO C}

Το ίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πεδία που έχουν αριθμούς, όπως για παράδειγμα το Έτος:

  {2002 TO 2003}

Αναζήτηση ασαφούς όρου – Fuzzy Search

Χρησιμοποιήστε το σύμβολο ~ στο τέλος όρου αναζήτησης μιας μόνο λέξης. Για παράδειγμα για να αναζητήσετε έναν όρο του οποίου η ορθογραφία μοιάζει με την λέξη “roam” χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση ασαφούς όρου:

  roam~

Αυτή η αναζήτηση θα βρει όρους όπως foam και roams.

Εάν εισάγετε μια επιπλέον παράμετρο μπορείτε να ορίσετε και την επιθυμητή εγγύτητα. Η τιμή είναι μεταξύ 0 και 1. Χρησιμοποιώντας τιμή πλησιέστερη στο 1, θα ταυτιστούν μόνο όροι με υψηλότερη εγγύτητα. Για παράδειγμα:

  roam~0.8

Η προεπιλεγμένη τιμή που χρησιμοποιείται στην περίπτωση που δεν δηλωθεί η παράμετρος είναι 0.5.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12