Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.

Συνάδελφοι,

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 02/04/2020 και ώρα 19.00 μ.μ.  η οποία,  δεδομένων των συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των μελών της Δ.Ε. μέσω τηλεδιάσκεψης με θέματα:

 

1.  Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.

Εισηγητής: Μιχαήλ Χωραφάς,  ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.  Επιλογή συναδέλφων για τη στελέχωση της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Εισηγητής: Μιχαήλ Χωραφάς,  ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.

3.  Επιστολή για Ψηφιακή Αναβάθμιση Υπηρεσιών

Εισηγητής: Μιχαήλ Χωραφάς,  ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.

4.  Νέο Ασφαλιστικό.

Πρόεδρος Δ.Ε., Ιωάννης Κλάδος, Μέλος Δ.Ε.

5.  Αξιοποίηση του  αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης.

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Μέλος Δ.Ε.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

 

Συνημμένη Πρόσκληση.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12