ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Δελτίο Τύπου ΤΕΕ 20/3/2020

Σας ενημερώνουμε για το αποτέλεσμα της σημερινής επικοινωνίας του Προέδρου
ΤΕΕ, κ. Γιώργου Στασινού με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι
Γεωργιάδη.

Ο Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Μιχάλης  Χωραφάς

Δελτίο Τύπου