ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΚΛHΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΔημόσιΩΝ Κλήρωσεων

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει, τη Δευτέρα    16.03.2020 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από ώρα 09:00πμ-09:30 πμ, τέσσερις (4) δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα  γνωμοδοτικά όργανα που αφορά στις παρακάτω επιτροπές διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχων:

1) Υποέργο: «Αντιμετώπιση εδαφικών αστοχιών και εργασίες αποκατάστασης οδού στον οδικό άξονα Ηράκλειο – Βιάννος», του έργου: «Άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση ζημίων στο οδικό δίκτυο και υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2019», της Περιφέρειας Κρήτης (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 09:00 πμ) ,

2) Μελέτη: «Επικαιροποίηση Τροποποίηση της Μελέτης «Ανάπλαση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου», του Δήμου Μαλεβιζίου (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 09:10 πμ) ,

3) Έργο: «Μονώσεις συντηρήσεις – δημοτικών και σχολικών κτιρίων (Φιλόδημος ΙΙ)», του Δήμου Αγίου Νικολάου (ώρα διενέργειας κλήρωσης:09:20 πμ) ,

4) Έργο: « Αποκατάσταση Φθορών οδοστρωμάτων Ε.Ο.Δ. Π.Ε.Η.», της  Περιφέρειας Κρήτης/ Π. Ηρακλείου (ώρα διενέργειας κλήρωσης  : 09:30 πμ).

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

 

 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ