ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ παρατασησ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη συγκρότηση αμειβόμενης ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ

για την «Τεχνική Υποστήριξη του Τμήματος και την

Υποστήριξη του Έργου και της Λειτουργίας των Οργάνων του»

            Σας ενημερώνουμε παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων-Δηλώσεων για τη  Συγκρότηση Αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την «Τεχνική Υποστήριξη του Τμήματος και την  Υποστήριξη του Έργου και της Λειτουργίας των Οργάνων του» ως την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

 

 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

 

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Τεύχος Γενικών Προδιαγραφών 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ