ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 4η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο (Πρεβελάκη και Γρεβενών).

Στη συνεδρίαση αυτή, για την απαρτία, απαιτείται τα παρόντα μέλη της «Α» να είναι περισσότερα από τα απόντα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1.    Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας

2.    Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.

3.    Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.

4.    Εκλογή μελών Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου

5.    Κατάρτιση πίνακα εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΑΚ.

6.    Εξίσωση αποφοίτων κολεγίων  με τους αποφοίτους Πανεπιστήμιων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2020, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 11η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 των μελών της «Α» του Τμήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ιωάννης Σχινάς
Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ