ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΔημόσιΩΝ ΚλήρωσΕΩΝ

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει, την Τρίτη    18.02.2020 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από ώρα 12:30πμ-13:00 πμ, τέσσερις (4) δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα  γνωμοδοτικά όργανα που αφορά στις παρακάτω επιτροπές διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχων:

1) Έργο: «Αναβάθμιση – Επέκταση Ε.Ε.Λ. Δήμου Χερσονήσου», της ΔΕΥΑ- Χερσονήσου ( ώρα διενέργειας κλήρωσης  τακτικού -αναπληρωματικού εκπροσώπου:12:30 πμ) ,

2) Έργο: «Ενίσχυση Κτιρίου Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου», του Δήμου Ηρακλείου (ώρα διενέργειας κλήρωσης τακτικού -αναπληρωματικού εκπροσώπου:12:40 πμ) ,

3) Έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2», του Δήμου Ηρακλείου (ώρα διενέργειας κλήρωσης τακτικού -αναπληρωματικού εκπροσώπου:12:50 πμ) ,

4) Μελέτη: « Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου», της  ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου (ώρα διενέργειας κλήρωσης  αναπληρωματικού εκπροσώπου: 13:00 πμ).

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

 

 

Μιχαήλ Χωραφάς

                                                                                                Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ