ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ Β ( ΣΥΠΟΘΑ Β) – ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ Β ( ΣΥΠΟΘΑ Β) –ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να ορίσει δύο αναπληρωματικούς εκπροσώπους του στα ΣΥΠΟΘΑ Β’ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και ένα αναπληρωματικό εκπρόσωπο στα ΣΥΠΟΘΑ Β’ στην ΠΕ- Λασιθίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς – μέλη του, με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη-πολεοδόμου μηχανικού που διαθέτουν τουλάχιστο δεκαετή εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, να υποβάλλουν την συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση και  ένα σύντομο βιογραφικό, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Τμήματος (οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ.: 2810-342520, Fax: 2810-281128, email: teetak@tee.gr), μέχρι τη Δευτέρα 17/02/2020.

                                                                      Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

                                                                   Ο Πρόεδρος

 

                                                                 Μιχαήλ Χωραφάς

                                                                  Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

 

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12