ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ 28.01.2020

Συνάδελφοι,

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Τρίτη 28/01/2020 και ώρα 19.00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Τμήματος, με θέματα:

 

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.

Εισηγητής : Μιχαήλ Χωραφάς,  ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.

2. Σύστασης Ομάδων Εργασίας για την «Υποστήριξη του έργου των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ», & την «Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ».

Εισηγητής : Μιχαήλ Χωραφάς, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.

3. Εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.

Εισηγητής : Μιχαήλ Χωραφάς, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε., Αντώνιος Μαυρογιάννης, Μέλος Δ.Ε.

 4. Κοπή Πίτας

Εισηγητής : Μιχαήλ Χωραφάς, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.


                                                                            Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ


                                                                                           Μιχαήλ Χωραφάς

                                                                                 Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ