ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ / ΤΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρεβελάκη & Γρεβενών

712 02 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.:       2810 – 342520

τηλ/τυπία:  2810-281128

Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr

Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Εκλογή οργάνων στη διοίκηση του ΤΕΕ / ΤΑΚ


Την 13η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του Ν.1486/1984 η ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ/ΤΑΚ,

για την εκλογή των Οργάνων διοίκησης με την παρουσία όλων των μελών (55) που την απαρτίζουν .
    Τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων έχουν ως εξής :

Προεδρείο Αντιπροσωπείας

1.    Ιωάννης Σχινάς, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος (# open TEE)

2.    Μαρία Λυδακή, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος, (Δ.Κ.Μ.)

3.    Ηλίας Σπανάκης, Μηχ. Παραγωγής & Δ/σης, Γεν. Γραμματέας (# open TEE)


Διοικούσα Επιτροπή

1.    Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, (Δ.Κ.Μ.)   

2.    Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος (# open TEE) 

3.    Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός,  Γεν. Γραμματέας (Δ.Κ.Μ.)           

4.    Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)

5.    Ιωάννης Κλάδος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)

6.    Μηνάς Μανιαδής, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (# open TEE)

7.    Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)

8.    Κων/νος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)

9.    Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (Δ.Κ.Μ.)


Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

  

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12