Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης της “Α” του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Συνάδελφοι,

    Σας καλούμε στην 1η ειδική  συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, την 13η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, στην οδό Πρεβελάκη και Γρεβενών στο Ηράκλειο, με τα παρακάτω θέματα:

 

1.        Εκλογή Προέδρου , Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα της Αντιπροσωπείας.

2.        Εκλογή των εννέα (9) μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

3.        Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα της Δ.Ε.

 

Η ειδική συνεδρίαση  απαιτεί απαρτία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.1486/1984 και γίνεται στα πλαίσια των νόμων Ν.1486/1984 και  Ν.2187/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 15η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο με απαρτία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των μελών και με τα ίδια θέματα.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να σεβασθούν την ώρα ενάρξεως των συνεδριάσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Χαράλαμπος Κουτρούλης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Πρόσκληση συνεδρίασης

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους