Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Συνάδελφοι,

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 19-09-2019 και ώρα 19.30 μ.μ.

στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Τμήματος, με θέματα:

1.    Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.    Εκλογές ΤΕΕ.

Εισηγητής : Κώστας Μπάκιντας, ΑΤΜ, μέλος Δ.Ε.

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12