ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ

Καλημέρα,
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν προκηρυχτεί οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων.
Οι εκλογές θα γίνουν Κυριακή 3 Νοεμβρίου του 2019.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 16:00.
Σας στέλνουμε συνημμένα τα σχετικά έγγραφα.
Για τη ΔΕ
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Βρέντζου

 

18474-1.8.2019.pdf

18475-1.8.2019.pdf 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ