Απόψεις για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Μαρινα Elounda Hills

Σας αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 1471/21.08.19 και θέμα

«Απόψεις για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη Μαρίνα Elounda Hills στα πλαίσια του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου «ΕLOUNDAHILLS» της εταιρείας MIRUMHELLAS A.E., στην περιοχή «Πλευρά» του Δήμου Αγίου Νικολάου στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.»

Η Πρόεδρος ΔΕ

Ειρήνη Βρέντζου

 

 Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ Επένδυση Πλευρά Ελούντας 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12