Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε

Συνάδελφοι,

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 18-07-2019 και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Τμήματος.

 

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

 

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία