Εσωτερικές γραμμές τηλεφώνων ΤΕΕ/ΤΑΚ

Oι  εσωτερικές γραμμές   των τηλεφώνων  2810 342520, 2810 341455  είναι :

 

Προϊστάμενος    122

Λογιστήριο    218

Πραγματογνωμοσύνες, θέματα ΔΕ    123

Βιβλιοθήκη  217

Γραμματεία  115

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους