Πρόσκληση συνεδρίασης “Α” του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο (Πρεβελάκη και Γρεβενών).

 

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας

Χαράλαμπος Κουτρούλης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12