ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Συνάδελφοι,

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 13-06-2019 και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Τμήματος, με θέματα:

 

1.    Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.    Κόλπος Δερματά.

Εισηγητές : Ειρήνη Βρέντζου, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε. & Αντώνης Κοκκινίδης ΑΜ.

3.    Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για το διαγωνισμό του λογότυπου για το ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Εισηγήτρια : Ευαγγελία (Εύα) Κοκκινίδου, ΑΜ, μέλος Δ.Ε.

4.    Χορήγηση στοιχείων για τα όρια απαλλοτρίωσης από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες . Διαδικασίες οριοθέτησης ρεμάτων.

Εισηγητής : Κώστας Μπάκιντας, ΑΤΜ, μέλος Δ.Ε.

 

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ