ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων, αρκετοί από τους συμμετέχοντες κωλύονται να παραβρεθούν στην προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου εσπερίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα τους Υδρογονάνθρακες, γεγονός που  μας αναγκάζει να ακυρώσουμε την εκδήλωσή μας.

Ζητούμε την κατανόησή σας. 

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12