ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕΤΑΚ ΠΡΟΣ κ. ΣΤΑΘΑΚΗ

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ  635/01.04.19 και θέμα «Παράταση προθεσμίας έκπτωσης 10% επί του ενιαίου ειδικού προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων του Ν.4495/2017 και νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της προβλεπόμενης αύξησης 10% του ενιαίου ειδικού προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων»

 

Η Πρόεδρος ΔΕ

Ειρήνη Βρέντζου

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕΤΑΚ ΠΡΟΣ κ. ΣΤΑΘΑΚΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12