Πρόσκληση για συμμετοχή σε εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΑΚ

Σας αποστέλλεται συνημμένα έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 507/08.03.19 και θέμα «Πρόσκληση για συμμετοχή σε εκδήλωση με θέμα τους υδρογονάνθρακες στην Κρήτη».

 

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ