ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΣΧΑΔΑ

 Παρακαλούμε δείτε το έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 471/5.03.2019  και το συνημμένο του, με θέμα “Απόψεις για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) στην περιοχή Γούρνες Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου στην Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης” .

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕΤΑΚ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΕΕΤΑΚ ΓΙΑ ΣΜΠΕ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ