ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΣΥΠΟΘΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ( ΣΥΠΟΘΑ)- ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

 

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να ορίσει δύο εκπροσώπους του ανά Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου – Λασιθίου για τα «Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – (ΣΥΠΟΘΑ)» της Π.Ε. Ηρακλείου και της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (άρθρο 20 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/ 17),  όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/3-12-2019)), καλεί τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς – μέλη του, με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη-πολεοδόμου μηχανικού που διαθέτουν τουλάχιστο δεκαετή εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, να υποβάλλουν την συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση και  ένα σύντομο βιογραφικό, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Τμήματος (οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ.: 2810- 342520, Fax: 2810-281128, email: teetak@tee.gr), μέχρι την Τρίτη 31/12/2019.

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

 

 

Ειρήνη Βρέντζου

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΠΟΘΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΠΟΘΑ 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ