ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, την 18η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07.15 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο (Πρεβελάκη και Γρεβενών).

Στη συνεδρίαση αυτή, για την απαρτία, απαιτείται τα παρόντα μέλη της «Α» να είναι περισσότερα από τα απόντα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  1.   Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
  2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε 
  3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
  4. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2019 ΤΕΕ/ΤΑΚ
  5. Ενημέρωση και παρουσίαση προγράμματος Δράσης ΜΕ: (α) ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, (β) ΕΠΑΓΓ. ΘΕΜ. & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ, (γ) ΧΩΡΟΤ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, (δ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & Δ.ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στη συνεδρίαση της παραπάνω ημερομηνίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07.15μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 των μελών της «Α» του Τμήματος.

Ειδικά προσκαλούμενοι:

(α) Για το 5ο Θέμα, οι Επιμελητές και τα Μέλη των αντίστοιχων Μόνιμων Επιτροπών

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12