Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών

 

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 330/07.07.2019 και θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και σε συμβούλια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

 

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία