Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Συνάδελφοι,

         Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 07-02-2019 και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Τμήματος, με θέματα:

 

  1.Ενημέρωση–Εκπροσωπήσεις.

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2. Οικονομικός Απολογισμός-Ισολογισμός 2018 & Προϋπολογισμός ΤΕΕ/ΤΑΚ 2019

Εισηγητές: Κώστας Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε. & Τατιάνα Δανασή στέλεχος ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Η Πρόεδρος 

Ειρήνη Βρέντζου

Πίνακας αποδεκτών ως προσκεκλημένοι σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Για το 1ο θέμα και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κρήτης με την Κάσο    

Νομαρχιακή Λασιθίου

Για το 1ο θέμα και για τις ομάδες στήριξης του ΤΕΕ/ΤΑΚ    

Συνάδελφοι μηχανικοί μέλη των ομάδων

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ