Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα “Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων” και “Ενεργειακοί Έλεγχοι του Ν.4342/2015”

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα το βρείτε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία