Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και σε συμβούλια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία