Ανταπάντηση ΤΕΕ ΤΑΚ στο ΤΜΕΔΕ

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα και επισκεφτείτε τον  παρακάτω σύνδεσμό για να δείτε το έγγραφο του Προέδρου του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνου Μακέδου με θέμα : «Απάντηση την με αρ. πρωτ. οικ. 2244/06.11.2018 επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τίτλο Αύξηση του ποσού προμήθειας των εγγυητικών επιστολών του ΤΜΕΔΕ»

 

Επιστολή ΤΕΕ ΤΑΚ προς ΤΜΕΔΕ εγγυητικές απάντηση ΤΕΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστολή ΤΕΕ ΤΑΚ προς ΤΜΕΔΕ [6-11-2018]

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12