Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων

 

Σας αποστέλλεται συνημμένα έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. οικ 131/17.01.2019

Και θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων»

 

Η Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ειρήνη Βρέντζου

 


Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ προς Σπίρτζη για αμοιβές επιτροπών.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους