Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων

 

Σας αποστέλλεται συνημμένα έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. οικ 131/17.01.2019

Και θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων»

 

Η Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ειρήνη Βρέντζου

 


Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ προς Σπίρτζη για αμοιβές επιτροπών.