Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Συνάδελφοι,

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 24-01-2019 και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Τμήματος, με θέματα:

 

1.    Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.    Κτηματολόγιο στην Ανατολική Κρήτη.

Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε.

3.    Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ΕΣΧΑΔΑ «Γούρνες Χερσονήσου».

Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

4.    Λογότυπος ΤΕΕ/ΤΑΚ

Εισηγήτρια: Εύα Κοκκινίδου, μέλος Δ.Ε.

 

 

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ