Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σεμινάριο Φωτογραφίας ΤΕΕ/ΤΑΚ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δωρεάν σεμινάριο φωτογραφίας

για τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης (Ε.Φ.Ε.Κ.)

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους